Selecteer een pagina

Onderstaand een korte toelichting op de diensten die Kurvers Consultancy biedt. Heeft u aanvullende vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Business analyses

Organisaties worden geconfronteerd met veranderingen in wet- en regelgeving of hun producten/dienstenaanbod.

Een business analyse vertaalt deze veranderingen in consequenties voor de bedrijfsprocessen, informatiesystemen en organisatie, uitmondend in een blauwdruk voor de gewenste situatie.

Kurvers Consultancy voert deze business/impact analyses uit en stemt deze af met de relevante stakeholders, resulterend in een gedragen document dat basis vormt voor verdere inrichtingswerkzaamheden.

Ontwerp & Inrichting Bedrijfsprocessen

Op welke wijze komen producten/diensten tot stand, welke eisen stelt dit aan het personeel en de benodigde hulpmiddelen (informatiesystemen, procedures/instructies etc etc) en op welke wijze wordt dit geheel bestuurd?

Dat is het domein van het ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen.

Kurvers Consultancy ontwerpt, in nauwe samenspraak met de organisatie, de bedrijfsprocessen en begeleidt de daadwerkelijke inrichting.

Projectmanagement

Kurvers Consultancy heeft meerjarige ervaring in het definiëren, plannen, bemensen, aansturen en bewaken (zowel kwantitatief als kwalitatief) van multidisciplinair samengestelde projecten.

Gedurende het project wordt op een beheersmatige manier rekening gehouden met wijzigingen, ingegeven door veranderende externe en/of interne factoren.

Omdat het resultaat moet voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever vormt verwachtingsmanagement een essentieel aandachtsgebied.

Aan het eind van het project wordt zorgvuldig aandacht besteed aan overdracht, nazorg, evaluatie en borging van de projectervaring.

© 2008-2019 Kurvers Consultancy - alle rechten voorbehouden - design & hosting verzorgd door Digitalfix