Selecteer een pagina

Onderstaand een selectie van een aantal opdrachten die Kurvers Consultancy voor diverse klanten heeft uitgevoerd.

Invoering van een nieuwe subsidieregeling

Projectmanagement t.b.v. het inrichten van de beheerprocessen voor een nieuwe grondgebonden subsidieregeling. Bij de inrichting is gebruik gemaakt van 2 nieuwe systeem platformen (geometrisch en alfanumeriek). Daarnaast is een nieuw concept geïntroduceerd rondom aanlevering en validatie van perceelgegevens die basis vormen voor de subsidieaanvraag.

Ontwikkeling systeem t.b.v. distributie inkomensgegevens

Projectmanagement voor het ontwikkelen van een systeem en processen t.b.v. de ontvangst, verwerking en beschikbaar stellen van inkomensgegevens van de Belastingdienst t.b.v. statistiekproductie.

Procesverbetering schuldhulpverlening

Business analyse en projectmanagement t.b.v. het verbeteren van de uitvoeringsprocessen van de gemeentelijke kredietbanken voor de 4 grote gemeenten van Nederland.

Herinrichting decentraal gegevensbeheer

Business analyse en projectmanagement t.b.v. het doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen, informatiesystemen en organisatie rondom het decentrale beheer van arbeids- en uitkeringsverhouding-gegevens. Dit i.v.m. veranderingen in wet- en regelgeving en veranderingen in de samenwerking tussen UWV en de Belastingdienst.

Ontwikkeling CRM Toepassing

Business analyse en projectmanagement t.b.v. de ontwikkeling van een CRM toepassing t.b.v. de klantservicefunctie.  Bij de ontwikkeling is een nieuwe iteratieve en multidisciplinaire aanpak geïntroduceerd, gebruik makend van time-boxes.

© 2008-2019 Kurvers Consultancy - alle rechten voorbehouden - design & hosting verzorgd door Digitalfix