Selecteer een pagina

Vraagstuk

Voor organisaties is verandering een constante factor geworden, onafhankelijk of we met een non-profit organisatie van doen hebben die bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met veranderende wet- en regelgeving of een profit-organisatie die te maken heeft met de dynamiek van de markt en gerelateerde klantbehoeften.

Veranderingen hebben hun weerslag op het snijvlak tussen business en IT.

Hoe vaak horen we de business organisatie niet zeggen dat zij de IT als belemmerend ervaren voor het concretiseren van bedrijfsdoelstellingen en hoe vaak horen we de IT organisatie niet roepen dat de business niet in staat is zijn eisen voor de IT te managen?

Conflicterende belangen tussen bijvoorbeeld snelheid/flexibiliteit aan de ene kant en beheersmatigheid aan de andere kant; velen zullen het herkennen.

Uitdaging

Voor de oplossing van dit vraagstuk is natuurlijk geen eenduidig antwoord te geven.
Abstraheren van de veranderingen en het identificeren van de stabiele factor over de veranderingen vertaald naar een toekomstvaste inrichting gaat al vaak richting de pretentie over een glazen bol te beschikken.

Aan de andere kant ontkomen we er niet aan op zoek te gaan naar die stabiele aspecten omdat we eenvoudig weg niet de tijd en het geld hebben om elke keer opnieuw in te richten, los van de beheersmatige complicaties die dit met zich mee zou brengen.

Waar verwachten we veranderingen en waar kunnen we uitgaan van een weinig veranderde situatie en hoe vertalen we dit naar een inrichting van het bedrijf, daar gaat het om.

Invulling

Kurvers Consultancy wil uw partner zijn voor het op een verantwoorde en beheersbare wijze richten en inrichten van uw bedrijf waarbij u zelf in staat bent veranderingen waarop u wilt inspelen aan te kunnen.

Omdat ieder bedrijf over unieke kenmerken beschikt vereist dit maatwerk.
Maatwerk zowel in het eindresultaat als in het proces om te komen tot dit eindresultaat.

Samen met u op zoek naar die aanpak die het beste aansluit op uw bedrijfssituatie en uw behoeftes met een juiste balans tussen organiseren en automatiseren.

© 2008-2019 Kurvers Consultancy - alle rechten voorbehouden - design & hosting verzorgd door Digitalfix